Onze Missie

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief.
We willen hiermee een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd.

Ook Woord en Daad comité Nunspeet e.o. wil hier een steentje aan bijdragen door verschillende
activiteiten te organiseren zoals de verkoop van gebruikte goederen in de Snuffelhal, fietstochten,
zangavonden en verkopingen. Mede dankzij een enthousiast team van vrijwilligers is dit te organiseren.

Ook uw gift is welkom op rekeningnummer 
NL 69 RABO 03115756 17  t.n.v. Stichting Woord en Daad Winkels.

De opbrengsten zijn op dit moment bestemd voor ‘Zeker van voedsel in Benin’.